Disclaimer

Deze internet site wordt u aangeboden door T.L.L.management B.V./ Victoria.
De gehele inhoud valt onder auteursrecht, en niets mag worden
gekopieerd en/of veranderd zonder schriftelijke en uitdrukkelijke
toestemming van T.L.L. Management B.V.  T.L.L. Management B.V. probeert de site
zo up-to-date mogelijk te houden, maar dit geeft geen garanties met
betrekking tot nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder vallen
eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties.

T.L.L. management B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in
welke vorm dan ook, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet
kunnen verkrijgen van toegang) tot de website van T.L.L. Management B.V. of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Bepaalde hyperlinks brengen u naar sites van derden, waarbij
T.L.L. Management B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar
aangeboden informatie. Alle gegevens die u stuurt naar
T.L.L. Management B.V. dient juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op
rechten van derden.
T.L.L. Management B.V. behoudt het recht om de inhoud van de site en tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst  moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van de disclaimer, schroom
niet en neem contact op met

T.L.L. Management B.V.

Facebook